REKTÖRLÜK BİM


İdari Birimler E-Posta - Tel.No. Bilgileri

  E-Posta

Tel. No.

Genel Sekreter gensekmetu.edu.tr 2102-2109-4119
Genel Sekreter Yard. gensekymetu.edu.tr 4117
Daire Başkanlıkları Daire Başkanlıkları  
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bidbmetu.edu.tr 3301
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı imidbmetu.edu.tr 2801
Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı kddbmetu.edu.tr 2780
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı oidbmetu.edu.tr 2131-2132
Personel Dairesi Başkanlığı pdbmetu.edu.tr 2119-2120
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sksdbmetu.edu.tr 2701-2702
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sgdbmetu.edu.tr 3501-2802
Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı yitdbmetu.edu.tr 6100-6101
Müdürlükler/Birimler    
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü acdmmetu.edu.tr 2917
Atölyeler ve İşletme Müdürlüğü imdatmetu.edu.tr 2911
Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü wwwdsermetu.edu.tr  2143-2144
Halkla İlişkiler Müdürlüğü halkilismetu.edu.tr 2138-2139
Elektrik İşletme Müdürlüğü ozbalmetu.edu.tr 3799-3737
Evrak Arşiv Müdürlüğü eammetu.edu.tr 2111-2112
Isı Su İşletme Müdürlüğü isimmetu.edu.tr 2940-2926
İç Hizmetler Müdürlüğü ihmmetu.edu.tr 2703-2704
Kültür İşleri Müdürlüğü kimmetu.edu.tr 2150-2151
Sağlık ve Rehberlik Merkezi Başhekimliği srmbmetu.edu.tr 4950
Sosyal Tesisler Müdürlüğü stmmetu.edu.tr 2890-91-92
Taşıt İşletme Müdürlüğü tiatmmetu.edu.tr 2910
Yapı Bakım Müdürlüğü ybmmetu.edu.tr 2930
Yurtlar Müdürlüğü ymmetu.edu.tr 2739-2740
Telefon İşleri Müdürlüğü telmudmetu.edu.tr 2899-5000