Birim Adı E-Posta Telefon Numarası
Genel Sekreter gensek[at]metu.edu.tr 2102-2109-4119
Genel Sekreter Yard. genseky[at]metu.edu.tr 4117
Daire Başkanlıkları
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bidb[at]metu.edu.tr 3301
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı imidb[at]metu.edu.tr 2801
Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı kddb[at]metu.edu.tr 2780
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı oidb[at]metu.edu.tr 2131-2132
Personel Dairesi Başkanlığı pdb[at]metu.edu.tr 2119-2120
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sksdb[at]metu.edu.tr 2701-2702
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sgdb[at]metu.edu.tr 3501-2802
Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı yitdb[at]metu.edu.tr 6100-6101
Müdürlükler/Birimler  
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü acdm[at]metu.edu.tr 2917
Atölyeler ve İşletme Müdürlüğü imdat[at]metu.edu.tr 2911
Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü wwwdser[at]metu.edu.tr  2143-2144
Halkla İlişkiler Müdürlüğü halkilis[at]metu.edu.tr 2138-2139
Elektrik İşletme Müdürlüğü ozbal[at]metu.edu.tr 3799-3737
Evrak Arşiv Müdürlüğü eam[at]metu.edu.tr 2111-2112
Isı Su İşletme Müdürlüğü isim[at]metu.edu.tr 2940-2926
İç Hizmetler Müdürlüğü ihm[at]metu.edu.tr 2703-2704
Kültür İşleri Müdürlüğü kim[at]metu.edu.tr 2150-2151
Sağlık ve Rehberlik Merkezi Başhekimliği srmb[at]metu.edu.tr 4950
Sosyal Tesisler Müdürlüğü stm[at]metu.edu.tr 2890-91-92
Taşıt İşletme Müdürlüğü tiatm[at]metu.edu.tr 2910
Yapı Bakım Müdürlüğü ybm[at]metu.edu.tr 2930
Yurtlar Müdürlüğü ym[at]metu.edu.tr 2739-2740
Telefon İşleri Müdürlüğü telmud[at]metu.edu.tr 2899-5000